Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń

11 Kwietnia 2023

W czwartek, 6 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, odbyło się 24. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Bieruń, Polskiej Grupy Górniczej S.A., KWK Piast - Ziemowit oraz zastępca burmistrza Miasta Bierunia i dyrektor KWK Piast - Ziemowit w Bieruniu.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2022 r.
i I kwartale 2023 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej
i budowlanej. Omówiono także problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane
z działalnością kopalni. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2023 r., zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozą jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry