Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice

14 Kwietnia 2023

W czwartek, 13 kwietnia br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Staszic-Wujek w Katowicach, odbyło się 26. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Wiceprezydent Miasta Katowice, dyrektorzy  KWK Staszic-Wujek i KWK Mysłowice-Wesoła.

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie IV kwartału 2022 r. oraz I kwartału 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” oraz SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rejon Polikwidacyjny „Boże Dary”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Ponadto omówiono współpracę organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego, w okresie II i III kwartału 2023 r., zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry