Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

11 Grudnia 2014

W siedzibie Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., 10 grudnia br., odbyło się
V posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. wójtowie gmin, przedstawiciele LW "Bogdanka" S.A., Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie oraz zaproszeni goście (przedstawiciele PAN).
Wśród poruszonych na spotkaniu zagadnień znalazły się m.in.:
1. Zjawisko wstrząsów występujących w górnictwie podziemnym oraz omówienie planowanego do wdrożenia powierzchniowego systemu monitoringu drgań gruntu indukowanych działalnością górniczą w LW "Bogdanka" S.A.
2. Informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców dotyczące wystąpienia szkód górniczych w I półroczu 2014 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW "Bogdanka" S.A.
3. Ustalenia odnośnie działań naprawczych do realizacji przez Przedsiębiorcę do czasu kolejnego posiedzenia zespołu.

do góry