Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Trzecie posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i (..)

Trzecie posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK Mysłowice – Wesoła

11 Grudnia 2014

11 grudnia br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 6 października br. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., w KWK "Mysłowice - Wesoła" w Mysłowicach. Analizowano (wstępne) wyniki prowadzonych ekspertyz, które dotyczyły przede wszystkim wyselekcjonowanych z rejestrów danych z urządzeń pomiarowych w dniu zdarzenia. W kolejnych etapach prac badawczych będą analizowane dane z wcześniejszych okresów monitoringu zagrożeń: metanowego, pożarowego, tąpaniowego. Komisja, w której uczestniczą m.in. eksperci z górniczych ośrodków naukowych, została powołana przez Mirosława Koziurę, prezesa WUG. Komisja pracuje pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, wiceprezesa WUG.
Podczas dzisiejszych obrad przedstawiciel KHW S.A. przekazał informację o stanie zdrowia poszkodowanych w zdarzeniu górników. Obecnie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich hospitalizowanych jest jeszcze pięciu pracowników KWK "Mysłowice – Wesoła". 20 osób wypisano ze szpitala. Wypadki, którym ulegli zostały zakwalifikowane w odniesieniu do 10 poszkodowanych jako ciężkie (w tym siedmiu kontynuuje rehabilitację szpitalną), a siedmiu osób jako lekkie.
Komisja zapoznała się z informacjami z prowadzonego dochodzenia. Przedstawiono stan badań przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz ustaleń dotyczących akcji ratowniczej po wypadku. Dotychczas przesłuchano 60 osób, ustalając m.in. miejsca, w których znajdowało się 17 pracowników bezpośrednio przed zdarzeniem oraz rodzaj prac, które wówczas wykonywali. Podobne ustalenia są jeszcze prowadzone w odniesieniu do 20 osób, ponieważ w rejonie objętym wypadkiem było 37 osób . W akcji ratowniczej, która trwała 29 dni, brało udział od 12 do 16 zastępów ratowniczych na każdej zmianie. Kontrola w zakresie działania drużyny ratowniczej kopalni "Mysłowice-Wesoła" nie wykazała nieprawidłowości.
Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji przedstawiono stan realizacji pięciu ekspertyz, zleconych przez Prezesa WUG. Trwają specjalistyczne badania aparatów ucieczkowych użytkowanych w rejonie zdarzenia oraz badania porównawcze wskazań indywidualnych przyrządów pomiarowych i stacjonarnych czujników pomiarowych, zabudowanych w rejonie ściany. Wstępne badania świadczą o występowaniu w rejonie ściany przekroczeń dopuszczalnych stężeń gazów – metanu i tlenku węgla, z widoczną tendencją wzrostową stanu zagrożenia w tygodniu poprzedzającym zdarzenie.
Ekspertyza dotycząca analizy stanu zagrożenia tąpaniami została wykonana i wykazała m.in., że zjawiska sejsmiczne, towarzyszące eksploatacji ścianą 560, nie miały bezpośredniego wpływu na zdarzenie. Ponadto w ekspertyzie wykazano, że aktualna eksploatacja pokładu 510 ścianą sąsiednią (522), która rozpoczęła się 12 listopada br., nie powinna wpływać negatywnie na szczelność otamowanego pola pożarowego, przy zachowaniu odpowiednich rygorów.
Po zakończeniu akcji ratowniczej rejon, w którym wystąpił wypadek, został otamowany. W sposób ciągły monitorowany i analizowany jest skład atmosfery w przestrzeni otamowanej, z wykorzystaniem chromatografu.
Z ustaleń ekspertów wynika, że termin przeprowadzenia wizji na miejscu wypadku może być późniejszy niż przewidywano. Aktualna analiza 560 wykazuje, że po początkowym etapie wychładzania pola pożarowego nastąpiło zahamowanie tego zjawiska.
Ekspertyza dotycząca analizy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, możliwa będzie dopiero (na podstawie przeprowadzonych pomiarów i badań) po otwarciu otamowanego pola.
Prowadzone są dalsze badania w zakresie oceny adekwatności decyzji podejmowanych przez kierownictwo kopalni do występującego w rejonie ściany stanu zagrożeń metanowego i pożarowego.

do góry