Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

16 Grudnia 2014

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, 15 grudnia br., odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Było to drugie spotkanie zorganizowane w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. W trakcie spotkania zostały ustalone główne obszary współpracy pomiędzy wymienionymi organami na 2015 rok. Będą one obejmowały możliwość kontroli robót geologicznych prowadzonych na terenie województwa opolskiego, sytuacji stanowiących bezpośrednie zagrożenie środowiska naturalnego na terenach górniczych oraz skargi na działalność zakładów górniczych, związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Ponadto zwrócono uwagę na kończący się 23 stycznia 2015 r. okres dostosowania gospodarki odpadami zakładów odkrywkowych - w zakresie przetwarzania odpadów, do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co będzie przedmiotem kontroli obu organów.

do góry