Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

28 Października 2016

W czwartek, 27 października br. w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba odbyło się 22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia w Tychach, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz zakładów górniczych: KWK Ruda i KWK „Wujek”.

Na wstępie omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego (28 kwietnia br.), dotyczących istotnych przedsięwzięć związanych z usuwaniem negatywnych skutków eksploatacji górniczej, prowadzonej pod terenami miasta. Z zadowoleniem przyjęto zakończenie dwóch inwestycji:

  • przebudowy ul. Bielszowickiej wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów przyległych,
  • likwidacji zalewiska oraz regulacji i zabezpieczenia koryta potoku Bielszowickiego w rejonie ul. Tunkla i Pukowca.

Następnie zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji dokonanej w II i III kwartale 2016 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. Zwrócono szczególną uwagę na zamierzenia eksploatacyjne KWK Ruda Ruch Pokój, w aspekcie planowanej budowy następnego odcinka trasy N-S, łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4.

Omówiono również realizację planów rzeczowo-finansowych usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w 2016 r. Z przedstawionych informacji wynikało, że na likwidację tych szkód na terenie Rudy Śląskiej przedsiębiorcy górniczy i Zakład Zagospodarowania Mienia ponieśli w bieżącym roku koszty w wysokości blisko 27 mln zł.

W dalszej części poruszono problemy związane z terminowym wykonywaniem awaryjnych prac remontowych w nawierzchniach dróg i obiektach budowlanych. Zwrócono uwagę na potrzebę podniesienia jakości polityki informacyjnej ze strony przedsiębiorców na rzecz mieszkańców i władz miasta.

Na zakończenie posiedzenia omówiono również plany przekazania zorganizowanej części zakładu górniczego KWK Ruda Ruch Pokój do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

do góry