Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

8 Października 2021

W czwartek, 7 października br. odbyło się w formie wideokonferencji, 24. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Urzędu Miasta Zabrze, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zakładów górniczych: SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy, PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i ZG „SILTECH” Sp. z o.o.

Przedstawiciel Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZKWK „Guido” omówił stan prac zmierzających do likwidacji podziemnych pustek poeksploatacyjnych, występujących w rejonach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu. Poinformował, że aktualnie czynione są starania o uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następnie przedstawiono informacje o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” i planach w tym zakresie do końca bieżącego roku.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele czynnych zakładów górniczych przedstawili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2021 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Omówiono też wielkości wpływów eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane oraz zakres rzeczowo-finansowy usuwania szkód górniczych na terenie miasta Zabrze.

Przedstawiciele Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu przedstawili informację o stanie sprawy dotyczącej usunięcia szkody w kominie kotłowni przemysłowej Terma-Dom Sp. z o.o. w Zabrzu, która najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie.

Reprezentant Urzędu Miasta Zabrze poinformował o obawach mieszkańców dzielnicy Pawłów dotyczących dalszych planów eksploatacyjnych KWK Ruda Ruch Bielszowice.

do góry