Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

Spotkania z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

7 Października 2021

W środę 6 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z osobami kierownictw Okręgowych Inspektoratów Pracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Głównym tematem rozmów była wymiana doświadczeń oraz dalsze zacieśnianie współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

Ponadto w trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu,
  • temat zwiększającej się liczby informacji o zażywaniu środków odurzających przez pracowników zakładów górniczych i wynikających z tego tytułu problemów, w tym przepisów dotyczących kontroli takich osób,
  • zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Podsumowano także wieloletnią współpracę na rzecz bezpieczeństwa pracy w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013 - 2020 oraz dalsze działania w kolejnych latach w ramach nowego porozumienia.

Strony spotkania określiły także zakres planowanych działań w ostatnim kwartale bieżącego roku oraz na rok 2022, wynikający z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego.

do góry