Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

2 Czerwca 2023

W czwartek, 1 czerwca br., w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. w Dąbrowie Górniczej, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, prowadzących działalność górniczą w granicach właściwości miejscowej dyrektora OUG w Katowicach, obejmującej województwa śląskie i małopolskie.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, kierownicy ruchu zakładu górniczego oraz przedstawiciele OUG w Katowicach i odkrywkowych zakładów górniczych. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Rozmowy dotyczyły konieczności podejmowania działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w świetle zaistniałych w ostatnich latach wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące:

  • organizacji robót strzałowych,
  • zasad prowadzenia eksploatacji złoża spod lustra wody,
  • znaczenia filarów ochronnych, pasów ochronnych oraz pasów bezpieczeństwa w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,
  • nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń stwierdzonych w toku prowadzenia badań po zaistnieniu wypadku,
  • obowiązków przedsiębiorcy w zakresie: geologii, zasad przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej po zlikwidowaniu zakładu górniczego,
  • ochrony środowiska w planie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego.
do góry