Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego oceniającego wpływ (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego oceniającego wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu Miasta Mysłowice

6 Maja 2022

W czwartek, 5 maja br. w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice, odbyło się 9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: Prezydent Miasta Mysłowice, Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice, przedstawiciele Urzędu Miasta Mysłowice, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski, PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła i SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.

Podczas posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat działań profilaktycznych oraz planowanego - w II i III kwartale 2022 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię.

do góry