Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

19 Października 2018

W czwartek, 18 października br. w mikołowskim urzędzie miasta odbyło się 26. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Mikołowa, przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk”, „Makoszowy”  i „Śląsk”. Omówiono stan realizacji dwóch uchwał podjętych na 25 posiedzeniu zespołu. Dyrektor Oddziału KWK „Ruda” Ruch Bielszowice przedstawił postęp robót hydrotechnicznych prowadzonych przez ostatnich kilka lat na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Następnie przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach przedstawił informację na temat zaawansowania prac zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złoża Śmiłowice.  

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kopalń „Ruda”, „Bolesław Śmiały” i „Budryk” omówili eksploatację górniczą dokonaną w II i III kwartale 2018 r., a także eksploatację projektowaną w IV kwartale 2018 r. i w I kwartale 2019 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Przedstawiciele Kopalń: „Makoszowy” i „Śląsk” poinformowali o aktualnym stanie likwidacji zakładów górniczych i zamierzeniach w tym zakresie oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołowa zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi. Podkreślił także duże zainteresowanie społeczności lokalnej planowaną realizacją przedsięwzięcia „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu ze złoża „Śmiłowice”.  

do góry