Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu (..)

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

25 Listopada 2022

W czwartek, 24 listopada br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli WIOŚ z kierownictwem i pracownikami inspekcyjno-technicznymi OUG w Warszawie.

Omawiano bieżącą i przyszłą współpracę jednostek terenowych, realizowaną w oparciu o porozumienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Przedstawiono m.in. sposób współdziałania organów w zakresie problemu składowania odpadów zarówno na terenie zakładów górniczych, jak i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych, w tym wymianę doświadczeń w przedmiotowym zakresie. Omówiono również zasady współpracy, w szczególności sposób wymiany informacji między organami w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

do góry