Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów

7 Kwietnia 2011

6 kwietnia br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie odbyło się 33 posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Z-ca Prezydenta Miasta Knurów, przedstawiciele RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz kopalni "Knurów-Szczygłowice". Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2010r. i I kwartale 2011r. oraz planowanej w II i III kwartale 2011r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie potoku Czuchowskiego.

do góry