Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

29 Października 2021

W czwartek, 28 października br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 29. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Obradom przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Ponadto uczestniczyli w nim: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziały: Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, KWK „Piekary I” i KWK „Centrum” oraz zakładu górniczego KWK „Bobrek-Piekary", należącego do Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.

W trakcie spotkania przedstawiciele KWK „Bobrek-Piekary” poinformowali o trwającym wygaszaniu wpływów eksploatacji górniczej złoża Brzeziny, która została zakończona z końcem stycznia 2020 r. Od tego czasu nie zanotowano żadnych wstrząsów wysokoenergetycznych na terenie miasta. Omówiono również zakres rzeczowy i finansowy usuwania szkód górniczych w obiektach budowlanych oraz nawierzchniach dróg.

Z kolei przedstawiciele SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” przedstawili aktualny stan likwidacji zbędnej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej zakładu oraz zamierzenia w tym zakresie na następne półrocze. Podkreślono, że docelowa likwidacja zakładu górniczego „Piekary I” ma się zakończyć do końca 2022 r.

Następnie przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., omówił stan zaawansowania rekultywacji terenów tzw. „Niecki Montometu” i „trójkąta piekarskiego”. Na realizację tych zadań pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie blisko 20 mln zł.

Przedstawiciel Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich poinformował natomiast, że w ostatnim półroczu nie wpłynęły żadne interwencje od mieszkańców gminy dotyczące szkód górniczych w obiektach budowlanych. Wnioskował również o zabezpieczenie na rok 2022 umów na awaryjne usuwanie szkód górniczych w nawierzchniach dróg i wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bednorza.

do góry