Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mysłowice

29 Października 2021

W czwartek, 28 października br. w siedzibie Tauron Wydobycie S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie odbyło się 8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Mysłowice.

Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice z zastępcą prezydenta miasta Mysłowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: Tauron Wydobycie S.A. ZG „Sobieski”, PGG S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła” i SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I”, a także wiceprezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2021 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Oprócz tego szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informację na temat planowanego w IV kwartale 2021 r. i I kwartale 2022 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zakresu możliwych działań profilaktycznych.

do góry