Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

9 Listopada 2012

8 listopada br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej, odbyło się 14 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. W obradach uczestniczyła Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, centrali Kompanii Węglowej S.A. oraz Dyrektorzy KWK "Pokój", KWK "Halemba-Wirek", KWK "Bielszowice" i KHW S.A. KWK "Wujek".
Podczas spotkania omówiono m.in.:
- zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2012 r., oraz projektowanej w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu,
- zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań hydrotechnicznych realizowanych przez poszczególne zakłady górnicze,
- oddziaływanie zakładów górniczych na środowisko w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych do odbiorników powierzchniowych i w zakresie emisji hałasu.
Szczególną uwagę zwrócono na konieczność informowania mieszkańców Rudy Śląskiej o wpływach bieżącej działalności zakładów górniczych na środowisko, z wykorzystaniem lokalnych mediów.

do góry