Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych oraz (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych oraz ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne, nadzorowanych przez OUG w Gdańsku

28 Kwietnia 2017

W czwartek, 27 kwietnia 2017 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie o charakterze seminaryjno-szkoleniowym z udziałem kierowników zakładów górniczych oraz kierowników ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne, nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas kontroli zakładów w zakresie geologicznym, wiertniczym oraz energomechanicznym, w tym dotyczących stref zagrożenia wybuchem. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych w ramach działalności zakładów wykonujących roboty geologiczne i zakładów górniczych. Ponadto omówiono oraz przedyskutowano problematykę stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r. oraz stanu bezpieczeństwa w górnictwie otworowym.

Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którzy omówili zagadnienia związane z gospodarką odpadami wydobywczymi.

W ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska z 4 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku omówił doświadczenia i wnioski z dotychczasowych kontroli przedsiębiorców i podmiotów wykonujących roboty geologiczne w ruchu zakładu górniczego w ramach działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów.

Ponadto w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Polskim Rejestrem Statków S.A. z 15 marca 2017 r., Dyrektor Pionu Nadzoru Przemysłowego omówił działalność spółki w zakresie prowadzonych nadzorów technicznych, w tym nad środkami będącymi elementami zakładów górniczych lub zakładów wykonujących roboty geologiczne.

do góry