Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

23 Kwietnia 2021

22 kwietnia br., w formie wideokonferencji, odbyło się 29. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W posiedzeniu udział wzięli: prezydent miasta Ruda Śląska, przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, a także zakładów górniczych: PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” oraz SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I - Śląsk”.

W pierwszej części obrad omówiono stan realizacji pięciu uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu. Przedstawiono aktualny stan doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji regulacji potoku Bielszowickiego oraz przepustów pod ulicami 1 Maja i Kokota. Omówiono prace remontowe wykonywane w nawierzchniach dróg i konstrukcji mostów. Poruszono zagadnienia dotyczące przyjętych rozwiązań likwidacji uciążliwego zastoiska wodnego przy osiedlu „Niebieskich Dachów” w Bykowinie. Ponadto omówiono prowadzone roboty hydrotechniczne w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej oraz naprawy uszkodzonych dróg i wiaduktów w ciągach ulic Kochłowickiej i Orzeszkowej.

W dalszej części przedstawiciele KWK „Ruda” przedstawili sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie od IV kwartału 2019 r. do I kwartału 2021 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne w okresie II i III kwartału 2021 r. Wskazano najważniejsze przedsięwzięcia związane z usuwaniem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego na terenie miasta Ruda Śląska w roku 2020, a także plan usuwania szkód górniczych w roku 2021 r. Omówiono wpływy dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., poinformowali o aktualnym stanie likwidacji Oddziału KWK „Pokój I - Śląsk” Ruchy: „Pokój I” i „Śląsk” oraz stan realizacji napraw szkód górniczych na terenie miasta Ruda Śląska, realizowanych przez SRK S.A.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja, w której głównie poruszono problematykę realizacji napraw szkód górniczych na terenie Rudy Śląskiej. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wskazał, że właściwa komunikacja i współpraca przedsiębiorców z władzami miasta jest niezbędna w procesie likwidacji szkód górniczych. Kolejne, 30. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska zaplanowano na dzień 21 października 2021 r.

do góry