Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku (..)

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2020

22 Kwietnia 2021

Jak co roku, w Wyższym Urzędzie Górniczym zostało opracowane „Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2020”. W dokumencie przedstawiono m.in.: działalność administracyjną urzędów górniczych, działalność kontrolną, represyjną, legislacyjną, informacyjną i wydawniczą.

Odrębne rozdziały poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami publicznymi, współpracy z zagranicą oraz organizacji i zarządzaniu w urzędach górniczych. Całość sprawozdania uzupełniają informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie, a także opis działalności komisji powołanych przez Prezesa WUG. Opracowanie, także do pobrania, jest dostępne na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego - https://www.wug.gov.pl/o_nas/sprawozdania_z_dzialalnosci

Strona tytułowa Sprawozdania z działalności urzędów górniczych w roku 2020

do góry