Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy (..)

Spotkanie z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

12 Października 2022

We wtorek, 11 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z osobami kierownictwa Okręgowych Inspektoratów Pracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Tematyka obrad poświęcona była wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających  na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

W trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu,
  • zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie  kontroli nieprawidłowościach  a będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • rezultaty przeprowadzonych „wspólnych” kontroli   zakładów górniczych i wynikających z tego wniosków,
  • organizację spotkania w roku 2023 ze służbami BHP zakładów  górniczych.

Ponadto określono zakres  planowanych działań na rok 2022 i 2023, wynikający z kompetencji OUG oraz Państwowej Inspekcji Pracy w obszarach objętych działalnością górniczą.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego.

 

do góry