Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

29 Września 2021

W czwartek, 29 września br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Narada została przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2021 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • obowiązujące w zakładach górniczych dokumentacje prowadzenia ruchu w zakresie stosowania elektronarzędzi i urządzeń „małej mechanizacji”,
  • zasady stosowania elektronarzędzi i urządzeń „małej mechanizacji” w zakładach górniczych w aspekcie obowiązujących przepisów,
  • stosowanie szeroko pojętej profilaktyki zapobiegawczej, uwzględniającej wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń w aspekcie czynnika ludzkiego, jako elementu początkowego.
do góry