Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu (..)

Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

8 Kwietnia 2022

W czwartek, 7 kwietnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami przedsiębiorców oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Spotkanie dotyczyło promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych, dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych. Omówiono m.in. wypadki śmiertelne (utonięcia), do jakich doszło w ostatnim czasie, wyniki kontroli zakładów górniczych eksploatujących kopaliny spod lustra wody urządzeniami pływającymi, obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji górniczych oraz planowane zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Zwrócono uwagę na podstawowe nieprawidłowości i błędy odnotowywane przy prowadzeniu eksploatacji spod lustra wody, m.in. takie jak:

 • poruszanie się osób wzdłuż niedostatecznie zabezpieczonych tras technologicznych,
 • niedozwolone, bez należytej asekuracji, przebywanie pracowników w miejscach niebezpiecznych oraz brak obowiązkowych zabezpieczeń osobistych w pobliżu akwenów,
 • brak zabezpieczeń technicznych na przejściach i pomostach urządzeń pływających,
 • brak zachowania rygorów wynikających z obowiązku wyznaczania pasa bezpieczeństwa od krawędzi skarpy.

Omówiono także kwestie aktualnych wymagań prawnych w odniesieniu do osób, którym powierza się wykonywanie obowiązków osób dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych (w tym w zakresie obowiązków wystawiania zaświadczeń o spełnieniu wymagań określonych w tych przepisach i przechowywania ich w aktach osobowych pracownika).

Przedyskutowano również kwestię koniecznych działań, które powinny być podejmowane w zakładach górniczych w celu zapobiegania wypadkom i niebezpiecznym zdarzeniom w górnictwie.

Podczas prezentacji wybranych zagadnień dotyczących projektowanych zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw szczególną uwagę zwrócono m.in. na następujące kwestie:

 • kwalifikacji osób dozoru ruchu oraz mierniczych górniczych,
 • potwierdzania prawa wnioskodawców do dysponowania nieruchomościami na cele górnicze,
 • zmian dotyczących prowadzenia szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych,
 • nowych uprawnień organów nadzoru górniczego,
 • zmian dotyczących organów koncesyjnych,
 • wprowadzenia nowych definicji w ustawie: „odkrywki” oraz „przodka w kopalni odkrywkowej”,
 • zmian dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
do góry