Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Powstanie urząd górniczy w Gdańsku

Powstanie urząd górniczy w Gdańsku

27 Marca 2015

Minister środowiska Maciej H. Grabowski podpisał dzisiaj w Gdańsku rozporządzenie w sprawie utworzenia nowego okręgowego urzędu górniczego.

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku swoją działalność rozpocznie od 1 kwietnia br. Obejmie nadzór nad firmami prowadzącymi prace geologiczne oraz eksploatację kopalin na terenie dwóch województw – pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z powstaniem nowej jednostki okręgowej nadzoru górniczego zmieni się właściwość miejscowa Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Będzie ona obejmowała trzy województwa zamiast dotychczasowych pięciu.

Utworzenie OUG w Gdańsku jest kolejnym etapem wzmacniania nadzoru górniczego nad pracami geologicznymi oraz eksploatacją węglowodorów (w tym gazu łupkowego) oraz działalnością związaną ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. W północnym regionie kraju aktywność na koncesjach łupkowych jest największa i to było jedną z przesłanek lokalizacji urzędu górniczego w Gdańsku. Od 1 kwietnia ubiegłego roku w WUG funkcjonuje Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa. 4 kwietnia ubiegłego roku zawarto porozumienie o współpracy WUG z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, które zobowiązuje do współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Współpraca odbywa się na szczeblu: centralnym – pomiędzy prezesem WUG i GIOŚ oraz terenowym – pomiędzy dyrektorami okręgowych urzędów górniczych  i wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska. Nadzór nad wydanymi już koncesjami i obsługą koncesjonariuszy prowadzony jest w Ministerstwie Środowiska przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departament Nadzoru Geologicznego.

W OUG w Gdańsku będzie zatrudnionych 16 osób. Urząd swoim nadzorem obejmie ok. 880 zakładów górniczych oraz firm prowadzących rozpoznawanie i poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych. Niektórzy pracownicy zostaną przeniesieni do nowego urzędu z innych jednostek nadzoru górniczego. Wkrótce rozpocznie się też nabór na nowo tworzone stanowiska zgodnie procedurą rekrutacji pracowników do służby cywilnej. Ogłoszenia o wymaganych kwalifikacjach i terminach składania aplikacji będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUG www.wug.bip.info.pl.

 

do góry