Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prezentacja urządzenia wiertniczego zorganizowana przez (..)

Prezentacja urządzenia wiertniczego zorganizowana przez Exalo Drilling S.A.

30 Lipca 2021

W czwartek, 29 lipca br. osoby kierownictwa okręgowych urzędów górniczych w Krośnie i Krakowie wzięły udział w prezentacji urządzenia wiertniczego Drillmec HH-220FA-EU, zorganizowanej przez zakład wykonujący roboty geologiczne Exalo Drilling S.A.

W prezentacji udział wzięli także m.in. przedstawiciele władz państwowych reprezentowanych przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - Głównego Geologa Kraju oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.

Prezentacja miała miejsce w miejscowości Iwierzyce, przed rozpoczęciem robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu wiertniczego Iwierzyce 1K. Zaprezentowano zasady działania głównych podzespołów urządzenia wiertniczego oraz zalety stosowanych rozwiązań technicznych.

Urządzenie posiada napęd elektryczny z masztem teleskopowym wysuwanym za pomocą siłownika hydraulicznego, na którym zamontowany jest zintegrowany Top Drive. Charakterystycznym dla tego typu urządzenia jest zastosowanie zaawansowanych systemów hydraulicznych, dzięki czemu większość operacji na urządzeniu jest w pełni zautomatyzowana.

Podstawowymi zaletami urządzenia są m.in. zasilanie elektryczne, zredukowana wysokość masztu oraz w istotny sposób ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności w zakresie emisji hałasu.

do góry