Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego (..)

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”

22 Listopada 2021

W piątek, 19 listopada br., odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Podczas obrad, którym przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówiono między innymi:

  • aktualny stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, przedstawiony w ujęciu statystycznym,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2020 roku oraz za 10 miesięcy 2021 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, skutkujących wstrzymywaniem przez nadzór górniczy robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń,
  • przyczyny i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, w szczególności dotyczących zawałów w wyrobiskach, do których przyczynił się między innymi bardzo zły stan obudowy chodnikowej.

Na zakończenie narady odbyła się dyskusja, w trakcie której poruszono między innymi kwestie braków w doświadczonej kadrze dozoru ruchu w zakładach górniczych oraz odpowiedzialności osób dozoru ruchu za prawidłowe i rzetelne dokumentowanie wyników kontroli stanu obudowy wyrobisk górniczych.     

 

do góry