Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Promocja kultury bezpieczeństwa wśród pracowników (..)

Promocja kultury bezpieczeństwa wśród pracowników odkrywkowych zakładów górniczych z województwa lubelskiego

28 Lutego 2018

We wtorek, 27 lutego br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz osobami pełniącymi zadania służby bhp w tych zakładach.

Podczas obrad omówiono zagadnienia dotyczące:

  • przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych zaistniałych na terenie właściwości miejscowej OUG w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w transporcie oraz w zakresie eksploatacji spod lustra wody urządzeniami pływającymi,
  • zasad prawidłowego sporządzania planów ruchu i dodatków do planów ruchu w nawiązaniu do obowiązujących przepisów, 
  • właściwego doboru parametrów skarp i zboczy, wyznaczania pasów bezpieczeństwa dla maszyn zakładu górniczego oraz zasad zachowania pasów ochronnych wyrobisk górniczych,
  • kryteriów zaliczania złóż lub wyrobisk do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego i osuwiskowego w odkrywkowych zakładach górniczych.

W spotkaniu uczestniczyli kierownicy ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z województwa lubelskiego oraz przedstawiciele służb bhp z odkrywkowych zakładów górniczych.

do góry