Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

26 Lutego 2018

Dzisiaj (26 lutego br.) w Krakowie rozpoczynają się trzydniowe obrady XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. W pierwszym dniu wydarzenia odbędą się m.in. warsztaty na temat „Droga do koncesji na działalność poszukiwawczą i wydobywczą – bariery i uwarunkowania – jak skutecznie pozyskać koncesję?”. Nad sprawnym przebiegiem tej sesji  będą czuwali prowadzący: dr hab. inż. Jacek Sobczyk - prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Piotr Wojtacha - wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

W ramach warsztatów referaty dotyczące problemów związanych z pozyskaniem koncesji zaprezentują przedstawiciele: organów koncesyjnych, przedsiębiorców górniczych oraz organów nadzoru górniczego. Ważne zagadnienia związane z pozyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i raportów środowiskowych omówią reprezentanci:  organów ochrony środowiska, instytutów naukowo-badawczych. Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego przygotowali wystąpienia przedstawiające dotychczasowe doświadczenia organów nadzoru górniczego w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców górniczych warunków określonych w koncesjach, zasad kontroli tych zagadnień w ramach przeprowadzanych kontroli oraz skuteczności tych postępowań. Przedstawią je Małgorzata Waksmańska – dyrektor Departamentu Prawnego WUG (Kompetencje nadzoru górniczego w procesie udzielania koncesji) oraz Janusz Orlof – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem (Warunki określone w koncesjach górniczych a ruch zakładu górniczego). Przygotowana przez Departament Prawny WUG prezentacja pokaże m.in. jak na przestrzeni lat i kolejnych ustaw – Prawo geologiczne i górnicze z 1994 roku i 2011 roku zmieniała się rola i udział urzędów górniczych w procesie wydawania koncesji.

do góry