Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przedstawiciel WUG w Państwowej Radzie Geodezyjnej i (..)

Przedstawiciel WUG w Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej

25 Maja 2010
Zdzisław Kulczycki – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG został powołany do pracy w Państwowej Radzie Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest to organ doradczo-opiniodawczy Głównego Geodety Kraju. Po raz pierwszy przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego zasiada w tym, ponad 20-osobowym, gremium i jest jedynym przedstawicielem branży górniczo-geologicznej. Rada została powołana na 2-letnia kadencję. W dniu 24 maja 2010 r. odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

– Zgłosiłem dwa wnioski dotyczące rejestru obszarów górniczych oraz granicy występowania udokumentowanych złóż kopalin. Informacje te powinny znaleźć się w tworzonym obecnie Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach. Będzie służył nie tylko inwestorom. Będzie wykorzystywany między innymi do planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów naszego kraju. Dlatego w systemie muszą być podstawowe wiadomości dotyczące bogactw naturalnych, z których będą chciały korzystać nie tylko obecne, ale także kolejne pokolenia Polaków – mówi Zdzisław Kulczycki.
do góry