Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przedstawiciele kierownictwa WUG w KGHM S.A.

Przedstawiciele kierownictwa WUG w KGHM S.A.

12 Października 2016

6 października br. Piotr Wojtacha – w.o. prezesa WUG powołał Zespół doradczo-opiniodawczy do analizy niektórych zagadnień związanych z odspojeniem się i opadem skał ze stropu, zaistniałych 23 września 2016 roku w KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakład Górniczy „Polkowice Sieroszowice” w Kaźmierzowie. Zespół pracuje w 10-osobowym składzie pod przewodnictwem Zbigniewa Rawickiego, dyrektora Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG. Termin zakończenia prac Zespołu, zgodnie z zarządzeniem prezesa WUG, wyznaczono na 30 listopada br. 11 października br. Wojciech Magiera - wiceprezes WUG oraz przewodniczący Zespołu Zbigniew Rawicki przebywali w ZG „Polkowice-Sieroszowice”, a następnie w siedzibie przedsiębiorcy w Lubinie.

Podczas spotkania z Piotrem Walczakiem, wiceprezesem ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A omawiano kwestie związane z bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych. Ponadto przedstawiano działania przedsiębiorcy zmierzające do ograniczenia zagrożeń. Uznano, że działania profilaktyczne powinny być kontynuowane także w nawiązaniu do zaistniałego ostatnio zdarzenia w PeBeKa S.A. związanego z opadem skał. Stwierdzono również, że konieczne jest  przeanalizowanie i ograniczenie ilości osób przebywających w strefach wykonywania robót przodkowych. Problematyka ta powinna być omówiona na spotkaniu przedsiębiorcy z kierownikami ruchu zakładów górniczych i przedstawicielami załogi.

do góry