Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie za 2021 rok

Raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie za 2021 rok

27 Maja 2022

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce „BHP w górnictwie” zamieszczony został raport „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2021 roku”.

Ta cykliczna publikacja WUG zawiera najważniejsze informacje o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników i zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o wykorzystaniu zlikwidowanych zakładów górniczych w celach turystycznych, sanatoryjnych i leczniczych, działaniach prewencyjnych i represyjnych nadzoru górniczego. Przedstawiany dokument stanowi realizację przepisu art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072). 

Ocenę stanu bezpieczeństwa w 2021 r. przedstawiono na tle danych od roku 2017. Rok 2021 był kolejnym, w którym w zakładach górniczych, poza występującymi dotychczas zagrożeniami, zaistniało zagrożenie wywołane pandemią COVID-19. Działania podjęte przez organy nadzoru górniczego związane z jej zwalczaniem na stałe wpisały się w główny cel, jakim jest sprawowanie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych.

Analiza przyczyn wypadków ogółem zaistniałych w latach 2017-2021 wykazała, że procentowy udział wypadków spowodowanych tzw. czynnikiem ludzkim (tzn. będących następstwem popełnionych przez pracowników błędów, zaniedbań obowiązków oraz nieprzestrzegania, często podstawowych, zasad i przepisów bhp) w wypadkach ogółem, kształtował się w przedziale od najniższej wartości 83,8 proc., odnotowanej w 2017 r., do najwyższej wartości 86,5 proc., odnotowanej w 2021 r.

W 2021 r. w górnictwie, w porównaniu do 2020 r., odnotowano niewielki wzrost wypadkowości ogółem oraz znaczny spadek wypadkowości śmiertelnej i ciężkiej. Liczna wypadków ogółem wzrosła o 2,4 proc., natomiast liczna wypadków śmiertelnych zmniejszyła się o 18,8 proc., a liczna wypadków ciężkich spadła o 30,8 proc.

Opracowanie, także do pobrania, jest dostępne na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: https://www.wug.gov.pl/bhp/stan_bhp_w_gornictwie.

Tam również znajdują się raporty na temat bezpieczeństwa z lat poprzednich.

do góry