Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych

27 Maja 2022

W czwartek, 26 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (ZSIP) nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

W trakcie spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) - powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
  • wypadki i zdarzenia zaistniałe w roku 2021 oraz pierwszych miesiącach roku 2022 w zakładach nadzorowanych przez OUG Rybnik oraz działania podjęte przez dyrektora OUG dla zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom oraz dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa;
  • wyniki kontroli w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku, w tym najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia;
  • zmianę właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Ponadto w trakcie dyskusji poruszono tematy dotyczące:

  • zgłaszania i dochodzenia przyczyn i okoliczności wypadków, w tym prowadzenie przesłuchań,
  • przestrzegania czasu pracy,
  • interwencji podejmowanych w wyniku zawiadomień o nieprawidłowościach w ruchu zakładu górniczego przekazywanych przez pracowników.
do góry