Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

28 Lutego 2011

25 lutego br. panelem dyskusyjnym zatytułowanym "Światowe górnictwo, a świat lokalnych problemów górnictwa Polski, Ukrainy, Kanady i Niemiec" zakończyła się w Krakowie jubileuszowa XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. W otwarciu pięciodniowych obrad uczestniczył prezes WUG dr inż. Piotr Litwa.
W czwartym dniu SEP zaplanowano sesję pod patronatem Wyższego Urzędu Górniczego: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach. Na specjalne życzenie organizatorów dyrektor Departamentu Górnictwa WUG przedstawił referat pt: "Wyrzut gazów i skał w dniu 6 września 2009 roku w chodniku T-169a na poziomie 1200m w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" - incydent czy tendencja ?"
W przedstawionym materiale scharakteryzowano zagrożenie oraz wyniki prac i wnioski Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali. Zaprezentowano także materiał faktograficzny oraz o wyniki oględzin przeprowadzonych na miejscu zdarzenia. Referat o nietypowym zjawisku w kopalni rud miedzi przygotował czteroosobowy zespół autorów: dr inż. Adam Mirek, mgr inż. Mirosław Laskowski , mgr inż. Andrzej Respondek i mgr inż. Andrzej Hryciuk.
Dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG Janusz Malinga zaprezentował uczestnikom SEP "Raport o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie". Wskaźniki wypadkowe w różnych rodzajach polskiego górnictwa przedstawione zostały na tle trendów obserwowanych w innych gałęziach polskiej gospodarki. Raport WUG poprzedził uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Bezpieczna Kopalnia 2010 r., w którym oceniano 35 zakładów górniczych.

do góry