Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

25 Czerwca 2014

25 czerwca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele przedsiębiorców. Program narady, prowadzonej przez dyrektora Urzędu Piotra Karkulę, obejmował m.in.:
1. Stan bezpieczeństwa pracy w minionym okresie br. w podziemnych zakładach górniczych, w tym w nadzorowanych przez OUG w Rybniku.
2. Podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach:
- wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 20.02.2014 r., w JSW S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu,
- wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 16.04.2014 r., w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w minionym okresie 2014 r.
4. Podjęte działania przez OUG w Rybniku w 2014 roku, w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego aparatów ucieczkowych typu KA-60.
5. Sprawy bieżące, w tym:
- omówienie wstępnych przyczyn i okoliczności wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, zaistniałych w dniach 16 i 19.06.2014 r., powodujących odprężenie w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" oraz tąpnięcie w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka",
- postępowanie przed uzyskaniem pozwolenia dyrektora OUG na jazdę ludzi w wyrobiskach o nachyleniu do 450,
- przeznaczenie i działanie urządzeń pomiarowych typu AZRP oraz planowaną lokalizację tego urządzenia w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka",
- prawne aspekty prowadzenia badań przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń przez organy nadzoru górniczego,
- przypomnienie wybranych zasad zgłaszania:
• wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
• firm usługowych wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego,
• prac wykonywanych na zasadach akcji w obiektach, będących we właściwości rzeczowej Dyrektora SUG.

do góry