Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa (..)

Seminarium dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

11 Października 2016

W dniach 6 i 7 października br. odbyło się, zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, spotkanie seminaryjno-szkoleniowe przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych w obrębie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyło 114 osób reprezentujących 73 przedsiębiorców z terenu tych województw.

 Podczas seminarium poruszono zagadnienia związane z:

  • oceną oddziaływania działalności górniczej na środowisko oraz ustaleniami koncesji i projektu zagospodarowania złoża, mającymi wpływ na właściwe opracowanie planu ruchu zakładu górniczego,
  • gospodarką złożem w procesie realizacji koncesji, z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących prawidłowego ewidencjonowania zasobów złoża kopaliny,
  • rekultywacją terenów pogórniczych, w tym zagadnienia utraty lub ograniczenia wartości użytkowej gruntów oraz podejmowania działalności górniczej na terenach zalewowych.

W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, którzy zapoznali słuchaczy z nowoczesnymi rozwiązaniami i systemami stosowanymi w maszynach przeznaczonych do wydobywania kopalin, a także ich przeróbki.

do góry