Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu (..)

Spotkania kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu oraz z kierownikami działów górniczych i wentylacji podziemnych zakładów górniczych

17 Października 2014

W dniach 15 i 16 października br. odbyły się cykliczne spotkania kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu oraz z kierownikami działów górniczych i wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Podczas narady omówiono:
- Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzenia w KWK "Mysłowice-Wesoła".
- Okoliczności i przyczyny wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników.
- Wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i dziewięciu miesiącach 2014 r., z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w kopalniach.
- Realizację przez przedsiębiorców wniosków komisji powołanych przez Prezesa WUG w Katowicach dla zbadania przyczyn i okoliczności zapaleń metanu, wybuchu metanu oraz wypadków zbiorowych, zaistniałych w latach 2002 - 2011.
Ponadto szczególną uwagę zwrócono na:
- niebezpieczną tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich przy jednoczesnym spadku tendencji liczby wypadków ogółem,
- wzrost ilości wypadków związanych z opadem skał ze stropu i ociosów,
- mankamenty systemu przewietrzania ścian na "U" w przypadku prowadzenia robót górniczych wykonywanych w warunkach wysokiego stanu zagrożeń, szczególnie przy ich współwystępowaniu, w tym zwłaszcza zagrożenia metanowego i pożarowego,
- skuteczniejsze egzekwowanie środków zabezpieczających przed zapaleniami metanu, przy mechanicznym urabianiu skał o średniej i dużej skłonności do iskrzenia zapalającego metan,
- niepojącą tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich spowodowaną jazdą ludzi na przenośnikach taśmowych nieprzystosowanych do jazdy ludzi.

do góry