Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,prowadzącymi działalność wydobywczą w województwie opolskim

20 Października 2014

17 października br. w Gogolinie odbyło się cykliczne spotkanie zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa opolskiego. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia prowadzenia ruchu w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Roman Sus, który przywitał uczestników i na wstępie poinformował zebranych o ilości nadzorowanych zakładów górniczych przez OUG w Gliwicach oraz o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele starostw głubczyckiego, kędzierzyńsko - kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, nyskiego, prudnickiego i opolskiego. Środowisko naukowe reprezentował przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej Wojciech Glapa. Licznie przybyli zainteresowani spotkaniem przedsiębiorcy i kierownicy ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, prowadzący działalność wydobywczą w województwie opolskim.
Zagadnienia referowane przez pracowników inspekcyjno - technicznych OUG w Gliwicach związane były z przedstawieniem zasad organizacji ruchu zakładu górniczego. Przedstawiono obowiązek przedsiębiorcy w zakresie posiadania dokumentacji prowadzenia ruchu, w tym dokumentu bezpieczeństwa i oceny ryzyka zawodowego. Przedstawiono obowiązki kierownika ruchu zakładu górniczego w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu i prawidłowej eksploatacji maszyn. Omówiono obowiązek prowadzenia eksploatacji złoża przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę na podstawie koncesji udzielonej przez starostę zgodnie z projektem technicznym. Monitorowanie prowadzonych robót strzałowych uznano za istotny element łagodzenia nastrojów wśród mieszkańców i współpracy z samorządem. Działalności służby mierniczo geologicznej kontrolującej roboty górnicze wykonywane na potrzeby zakładu górniczego, to istotny element badania zgodności ich prowadzenia z koncesją i planem ruchu. Przedstawiono problematykę prowadzenia robót górniczych z rażącym naruszeniem warunków koncesji oraz eksploatacji bez wymaganej koncesji, tak zwanej nielegalnej eksploatacji, która to znajduje się w zakresie pracy samorządów terytorialnych. Omówiono także rolę gospodarki odpadami i masami ziemnymi lub skalnych przemieszczanymi w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż oraz prowadzenie rekultywacji w sposób określony w dokumentacji rekultywacji. Sprawę rekultywacji omówił także pracownik Politechniki Wrocławskiej Wojciech Glapa, zwracając uwagę na polską normę o pasach zagrożenia i pasach ochronnych wyrobisk odkrywkowych - użytkowanie i szerokość.
W dalszej części wywiązała się dyskusja prowadzona przez dyrektora OUG w Gliwicach na temat monitoringu robót strzałowych, eksploatacji kopaliny bez koncesji, zagadnień związanych ze składowaniem i zwałowaniem mas oraz zagadnień rekultywacyjnych, w której głosy zabierali przedstawiciele samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

do góry