Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkania z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy oraz z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”

18 Października 2017

We wtorek, 17 października br. odbyły się dwa cykliczne spotkania kierownictwa OUG w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach i przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy, z udziałem przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego oraz z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Programy spotkań, którym przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, obejmowały omówienie:

  • stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
  • wypadkowości związanej z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
  • wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych,
  • przyczyn i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
  • wniosków wynikających z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

Podczas obrad szczególną uwagę zwrócono na:

  • nieprawidłowości związane m.in. ze stanem technicznym obudowy chodnikowej, w tym wyrobisk stanowiących drogi wentylacyjne z rejonów eksploatacyjnych,
  • zapisy zawarte w instrukcjach i technologiach wykonywania robót, w aspekcie ich zrozumienia przez pracowników,
  • obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dbałości o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  • rolę osób dozoru ruchu w aspekcie zaistniałych zdarzeń i wypadków oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Podkreślono niepokojącą liczbę wypadków ciężkich, która jest większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz omówiono główne grupy przyczynowe wypadków w górnictwie.

do góry