Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących (..)

Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

19 Października 2017

W środę, 18 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych, nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych.
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2016 r. oraz w dziewięciu miesiącach 2017 r.;
 • wnioski wynikające z kontroli podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości;
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2016 i 2017 roku, w wyniku:
  • wstrząsu, opadu skał ze stropu lub ociosu,
  • braku zabezpieczenia urządzeń będących pod napięciem,
  • najechania środkami transportu,
  • dociśnięcia do konstrukcji maszyn lub obudowy,
  • wykonywania prac przez pracowników będących pod wpływem alkoholu,
 • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na:

 • wykonywanie robót w ruchu zakładu górniczego zgodnie projektami i dokumentacjami technicznymi,
 • konieczność bieżącej kontroli prowadzenia robót oraz wiedzy, umiejętności i trzeźwości pracowników,
 • udział przedstawicieli podmiotów wykonujących roboty w ruchu zakładu górniczego w pracach zespołów ds. zagrożeń.
do góry