Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkania z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

28 Października 2016

W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu odbyły się spotkania z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu:

  • zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte własnością górniczą (26 października br.),
  • zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej (27 października br.).

Podczas spotkań, prowadzonych przez dyrektora Urzędu, omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Poznaniu oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu oraz wnioski wynikające z zakończonych postępowań dotyczących ustalenia przyczyn i okoliczności tych wypadków i zdarzeń,
  • obowiązki podmiotów wykonujących w ruchu zakładu górniczego roboty geologiczne i górnicze, w świetle wymagań Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów wykonawczych,
  • obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin,
  • problematykę gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w tym zakresie,
  • zasady rekultywacji wyrobisk górniczych i terenów poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów,
  • tematykę dotyczącą nielegalnej eksploatacji kopalin,
  • zagadnienia związane ze stwierdzaniem kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych.

W trakcie spotkań kierownictwo Urzędu zwróciło uwagę na liczne nieprawidłowości w ruchu zakładów górniczych identyfikowane w ramach sprawowanego nadzoru, zwłaszcza w zakresie utrzymywania właściwych parametrów ścian eksploatacyjnych, pasów ochronnych oraz prowadzenia eksploatacji w granicach udokumentowanego złoża.

do góry