Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami zakładu wykonującego roboty (..)

Spotkanie z przedstawicielami zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

17 Września 2021

W czwartek, 16 września br., w siedzibie Exalo Drilling S.A. w Krośnie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z osobami kierownictwa, służby BHP i SIP zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

W związku ze zmianą organizacji zakładu, jego kierownictwo przedstawiło aktualny schemat organizacyjny w aspekcie działania pionu robót wiertniczych i pionu serwisów.

Omówiono również m.in. zakres planowanych robót w bieżącym roku,  a także:

  • formalne aspekty prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, w tym wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych,
  • rolę poszczególnych służb zakładu w prowadzeniu ruchu, na etapach opracowywania dokumentacji prowadzenia ruchu, w tym kolaudacji i okresowych kontroli urządzeń,
  • stosowanie przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze do podmiotów wykonujących czynności powierzone w ruchu zakładu,
  • obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji górniczych oraz projektowane ich zmiany.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu, stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli robót geologicznych i górniczych.

do góry