Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

8 Czerwca 2017

W środę, 7 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami kierownictwa Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Obrady zostały poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencjach drugiego organu.

W trakcie spotkania przedstawiono:

  • planowane działania na lata 2017 i 2018,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • plany organizowania szkoleń i seminariów przez strony porozumienia.

 Ponadto omówiono problem wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wydane decyzje przez marszałków województw i starostów w aspekcie stwierdzonych nielegalnych składowisk odpadów. Poruszono także zagadnienia związane z wypełnianiem wyrobiska odpadami likwidowanych zakładów górniczych i związane z tym problemy.

Spotkanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska z dnia 4 kwietnia 2014 roku w zakresie współpracy organów nadzoru górniczego z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

do góry