Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla przedstawicieli (..)

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla przedstawicieli starostw powiatowych z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego

8 Czerwca 2017

W dniach 6-7 czerwca br., odbyło się zorganizowane z inicjatywy dyrektora OUG w Warszawie, spotkanie seminaryjno-szkoleniowe przeznaczone dla przedstawicieli starostw z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, prowadzących sprawy z zakresu geologii i rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Tematem obrad była rekultywacja gruntów jako etap likwidacji zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i współdziałania organu nadzoru górniczego z organem administracji geologicznej, a w szczególności zagadnienia związane z:     

  • uwarunkowaniami prowadzenia rekultywacji terenów na każdym etapie działalności górniczej,
  • egzekwowaniem obowiązku rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
  • określeniem kierunku i terminu wykonania obowiązku rekultywacji gruntów,
  • prowadzeniem nielegalnej eksploatacji kopalin oraz rekultywacji tych gruntów w celu zapobiżenia dalszej ich dewastacji lub degradacji,
  • usprawnieniem korzystania przez organ nadzoru górniczego z danych ewidencji gruntów.

Ponadto omówiono zagadnienia prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych na podstawie warunków określonych w koncesjach udzielanych przez starostów w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności górniczej oraz warunków udzielania koncesji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na gruntach chronionych i leśnych.

W spotkaniu seminaryjnym uczestniczyło 47 przedstawicieli starostw powiatowych z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

do góry