Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

5 Czerwca 2023

W piątek, 2 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Obrady poświęcone były wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencjach drugiego organu.

Ponadto w trakcie wydarzenia omówiono:

  • planowanie działań na rok 2023 i 2024,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • sprawy dotyczące składowania odpadów w miejscach nielegalnych eksploatacji,
  • wzajemną pomoc w rozpatrywaniu interwencji obywateli.

Podczas spotkania zawarto nowe porozumienie o współpracy pomiędzy dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu a wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

Spotkanie dyrektora OUG w Poznaniu z kierownictwem wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

do góry