Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z Zakładowymi (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

22 Października 2014

21 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.
Podczas spotkania, któremu przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i dziewięciu miesiącach 2014r., z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych, 
- okoliczności i przyczyny wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników.
Najistotniejszym problemem poruszanym podczas spotkania było pogorszenie się w roku 2014 stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Objawem tego jest znacznym wzrost ilości wypadków śmiertelnych i niebezpiecznych zdarzeń pomimo spadku ogólnej ilości wypadków w górnictwie.
W związku z wypadkiem zbiorowym zaistniałym w dniu 6 października 2014 r. w kopalni "Mysłowice-Wesoła" zapoznano zebranych z okolicznościami tego zdarzenia. Zwrócono uwagę na mankamenty systemu przewietrzania ścian w układzie na tzw. "U" w szczególności, kiedy występuje wysoki stanu zagrożeń metanowego i pożarowego.
Ponadto wskazano na niepokojącą tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich spowodowanych: 
- jazdą ludzi nie przystosowanymi do tego przenośnikami taśmowych,
- opadem skał ze stropu i ociosów.
Na zakończenie wystosowano apel do przybyłych uczestników spotkania o zwiększenie poziomu zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry