Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warszawa: Spotkanie w sprawie nadzoru i kontroli nad (..)

Warszawa: Spotkanie w sprawie nadzoru i kontroli nad robotami geologicznymi

21 Października 2014

20 października br. w siedzibie OUG w Warszawie odbyło się robocze spotkanie kierownictwa Urzędu i Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska oraz wybranych specjalistów, w celu omówienia zasad współpracy dotyczącej nadzoru i kontroli nad robotami geologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem warunków wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Omówione zostały obowiązujące w aktualnym stanie prawnym regulacje dotyczące organizowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli.
Uznano za celowe organizowanie dalszych wspólnych spotkań w celu omówienia wyników przeprowadzonych kontroli i wymiany doświadczeń.

do góry