Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego

22 Października 2014

21 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego "Kadra" podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. Podczas spotkania któremu przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
- okoliczności i przyczyny wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i dziewięciu miesiącach 2014 r., z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych.
Zwrócono uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa pracy w 2014 roku w zakładach górniczych, co objawiło się znacznym wzrostem ilości wypadków śmiertelnych i niebezpiecznych zdarzeń w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sytuacja taka ma miejsce pomimo spadku ogólnej ilości wypadków w górnictwie.
Podkreślono niepokojącą tendencję, obserwowaną od roku 2010, wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich spowodowanych:
- jazdą ludzi nie przystosowanymi do tego przenośnikami taśmowych,
- opadem skał ze stropu i ociosów.
W związku z wypadkiem zbiorowym zaistniałym w dniu 6 października 2014 r. w kopalni "Mysłowice-Wesoła" zapoznano zebranych z okolicznościami tego zdarzenia. Zwrócono uwagę na mankamenty systemu przewietrzania ścian w układzie na tzw. "U" w szczególności, kiedy występuje wysoki stanu zagrożeń metanowego i pożarowego.
Wskazano na potrzebę zastosowania rozwiązań systemowych i odpowiedniego projektowania robót górniczych w celu znaczącego obniżenia poziomu ryzyka związanego z zagrożeniami naturalnymi i niepożądanym zachowaniem pracowników.
Na zakończenie spotkania wystosowano apel do przybyłych przedstawicieli związku zawodowego o zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry