Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w (..)

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie

14 Grudnia 2016

We wtorek, 13 grudnia br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie dyrektora oraz przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Terenowy z siedzibą w Rzeszowie z kierownictwem i przedstawicielami Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.

Podczas obrad przedstawiono stan wypadkowości na terenie właściwości miejscowej OUG i omówiono m.in.:

  • przyczyny i okoliczności pożaru oraz wypadku poparzenia ciała, zaistniałych podczas prowadzenia prac rekonstrukcyjnych odwiertu Załazie -3,
  • zasady eksploatacji rurociągów kopalnianych wykorzystywanych do transportu ropy naftowej.

W ramach dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące nadzoru rynku oraz eksploatacji  zbiorników ciśnieniowych, instalacji technicznych oraz urządzeń transportu bliskiego, a także możliwości współpracy w zakresie oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

do góry