Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie

Spotkanie w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie

25 Kwietnia 2017

W poniedziałek, 24 kwietnia br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, w siedzibie KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie, odbyła się coroczna narada kierownictwa Urzędu i przedstawiciela Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, z reprezentantami przedsiębiorcy, wiodących firm zewnętrznych oraz osobami kierownictwa ruchu zakładów górniczych. Tematem spotkania była bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń energomechanicznych w kopalniach rud miedzi oraz całościowa ocena stanu bezpieczeństwa pracy i podjętych w ostatnim okresie działań w tym zakresie.

W czasie obrad dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń energomechanicznych za lata 2010-2016, omówiono główne przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych w 2016 r. w kopalniach rud miedzi, ze szczególnym uwzględnieniem „czynnika ludzkiego”, a także wyniki kontroli w zakresie energomechanicznym. Przedstawiciele przedsiębiorcy oraz zakładów górniczych i podmiotów zewnętrznych przedstawili działania podjęte w ostatnim okresie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń energomechanicznych oraz zamierzenia w tym zakresie na najbliższą przyszłość.

do góry