Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących (..)

Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych, nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

26 Kwietnia 2017

We wtorek, 25 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych, nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2016 r. oraz w trzech miesiącach 2017 r.,
 • wnioski wynikające z kontroli podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości,
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i zdarzeń zaistniałych od poprzedniego spotkania,
 • omówienie wybranych przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
 • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

 W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na: 

 • wprowadzenie nowych przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 r.,
 • poprawę jakości wykonywanej obudowy wyrobisk górniczych,
 • przypomnienie zasad zgłaszania wypadków,
 • wykonywanie robót zgodnie opracowaną dokumentacją.
do góry