Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W WUG o poszukiwaniu i eksploatacji gazu ziemnego z (..)

W WUG o poszukiwaniu i eksploatacji gazu ziemnego z łupków gazonośnych

7 Października 2010
W dniu 7 października br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się otwarte spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi poszukiwaniami i eksploatacją gazu ziemnego z łupków gazonośnych.

Program spotkania obejmował omówienie następujących zagadnień:
  • struktura, kompetencje i zakres działalności Wyższego Urzędu Górniczego i okręgowych urzędów górniczych,
  • wymagania, które w myśl ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorcy obowiązani są spełnić podczas prowadzenia prac geologicznych,
  • wymagania w zakresie kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
Szczególna uwaga została poświęcona wymogom prawnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne (poszukiwania) oraz zakładów górniczych eksploatujących kopaliny otworami wiertniczymi, w szczególności związanych z organizacją ratownictwa górniczego, a także ze stosowaniem materiałów wybuchowych dla użytku cywilnego.

W takcie spotkania poruszone zostały również regulacje w prawie polskim i europejskim odnośnie maszyn i urządzeń stosowanych w otworowych zakładach górniczych.

 
    do góry